አስለምናምናው ከሰጠችው በኋላ ምን አላት
" ይህን ጉድ መንግሥት ቢያየው የጣሪያና የግድግዳ ይጠይቅሽ ነበር :: " 🤣🤣