Dhaabbatni Eksipireesii Afrikaa (http://www.expressafrica.et) Dhaabbata Yaadannoo Mulugeetaa Asaffaaf kitaaba kudhan waan gargaarsa godhaniif guddaa galateeffanna. Gaggeessitoota dhaabbatichaa, Obboo Lammaa Kafyaalew, Obboo Girmaa Haabtaamuu fi Obboo Solomoon Abarraa ni galateeffanna!

Zawuduu Asaffaa Ida'aa
Hundeessaa fi Gaggeessaa Dhaabbata Yaadannoo Mulugeetaa Asaffaa


Thanks to Express Africa (http://www.expressafrica.et) for donating 10 books. Thanks to the Managers, Mr Lema Kefyalew, Mr. Girma Habtamu and Mr. Solomon Abera for the donation.

Zewdu Assefa Edea
The Founder, MAM Foundation


To reach to and follow us on social media

👇🏽
Telegram: https://t.me/MAMFoundation

Facebook page: https://www.facebook.com/Mulug....eta-Assefa-Memorial-

Twitter: https://twitter.com/Foundation_MAM

📧: mulugetaamemorialfoundation@gmail.com

image
image
image