ዓውደ መንፈስ Cover Image
ዓውደ መንፈስ Profile Picture
ዓውደ መንፈስ
@awudemenfes
100 people like this
+251913961553

#የቅዱሳን_ሥዕላት_ክብር

ቅዱሳን ሥዕላት የከበሩ ናቸው፡፡ ጠቀሜታቸው ከፍተኛ በመሆኑ በቤተክርስቲያን ይሣላሉ፡፡ ይሁን እንጅ ምዕመናንም ቅዱሳን ሥዕላትን ለተለያዩ አገልግሎቶች ስለሚጠቀሙባቸው እያሣሉ በቤታቸው ይገለገሉባቸዋል፡፡ እዚህ ላይ ግን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል፡፡ ቅዱሳን ሥዕላት ለግድግዳ ጌጥነት የምንጠቀምባቸው አይደሉም፡፡ በክብር በተለየ ቦታ በመጋረጃ ተጋርደው ለጸሎት በምንጠቀምበት ልዩ ቦታ ላይ ሊደረጉ ይገባል፡፡ በመሆኑም አስፈላጊ ባልሆነ መንገድ መጠቀም ጉዳት እንጅ ጥቅም የለውም፡፡ አሁን በብዛት የምናስተውለው ለቅዱሳን ሥዕላቱ የምንሰጠው ክብር በጣም የቀነሰ መሆኑን ነው፡፡ ስዕላትን ለጌጥ፣ ለማስታወቂያ፣ እነዲሁም በኮፊያ እና በተለያዩ ልብሶች ላይ መጠቀም ተገቢ አይደለም፡፡

#ለጌጥነት_አለመጠቀም፡-
ብርጭቆ ላይ ለቤት ማስጌጫነት ለመኝታ ቤት ማስጌጫነት ለቤትና ለመኪና ቁልፍ መያዣነት መጠቀም፣ ለመኪና መስኮቶች ጌጥነት ተገቢ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ለምሳሌ መኪና ውስጥ ስትመለከቱ ሲጋራ ይጨስባቸዋል ይቀደዳሉ ጫት ይቃምባቸዋል ወዘተ ስለዚህ የተከለከለ ነው፡፡

#ልብስ_ላይ_አለማድረግ፡-
ኮፊያ ከነቴራ ላይ መሣል ተገቢ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ልብሱ ይቆሽሻል ያ ማለት ሥዕሉንም እናበላሸዋለን ማለት ነው፡፡ ሲቆሽሽ ታሽቶ ይታጠባል በዚህም የተነሣ ሥዕሉ ይላላጣል፡፡ ስለዚህ በተለይ ለክብረ በዓላት ቅዱሳን ሥዕላትን የምናሳትም ወገኖች ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው፡ ለበረከት ስንል ለመቅሰፍት እንዳይሆንብን፡፡

#ሥዕላትን_ለማስታወቂያ_አለመጠቀም፡-
አንዳንድ ነጋዴዎችና ድርጅቶች በሚያመርቱት ምርት ላይ ቅዱሳን ሥዕላትን ይጠቀማሉ፡፡ ለምሳሌ ቅዱስ ጊዮርጊስን በቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ላይ እናገኘዋለን፡፡ ይህ ፈጽሞ ስህተት ነው፡፡ ሰው ይሰክራል፣ ሥዕሉን ከጠርሙሱ ልጦ ይጥለዋል፣ ሥዕሉ ተገቢ ባልሆነ ቦታ ይወድቃል፡ ሌላው ለመዝሙር ለጉባኤ እና ለመፃህፍት ፖስተር መጠቀም ተገቢ አይደለም መክንያቱም በየመንገዱ ስለመለጠፉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለቅዱሳን ሥዕላት ክብርን የሚቀንሱ ነገሮችን ከመጠቀም ልንታቀብ ተገቢ ነው፡፡

(አቤል ተፈራ በላይ)

-y7hWXH8

ዓውደ መንፈስ is celebrating New Year
5 months ago

ክርስቶስ በከበረ ደሙ የዋጃችሁ ሃይማኖታችሁ የቀና የተወደዳችሁ ምእመናን ሆይ ልዑል እግዚአብሔርን ልናመሰግነው ይገባናል። በይቅርታው ገናናነት በጎ የሆኑትን ሁሉ ስለሰጠን የልዕልናውን ምስጋና ጨምረን እጅግ ልናበዛ ይገባናል። እስከዚህች ዕለትና ሰዓት አድርሶናልና።

ዳግመኛም ከበደላችንና ከክፉ ሥራዎቻችን ወደ ንስሐ እስከምንመለስ በእኛ ላይ ይታገሥ ዘንድ ከእኛ አስቀድሞ ብዙዎች አሕዛብን እንዳጠፋቸው ስለ ክፉ ሥራችን እንዳያጠፋን እግዚአብሔርን እንለምነው። እንግዲህም ከታካችነታችን ነቅተን ከወደቅንበት እንነሣ ስለ አለፈው በደላችንና ስለ ብዙ ኃጢአታችን በፊቱ ልናለቅስ ወደርሱም ልንጮህ ይገባናል።

በሕይወታችን ዘመን ሁሉ ከጠላችን ሰይጣን ወጥመድ ጠብቆ በቀናች ሃይማኖት ያጸናን ዘንድ በነፍስ በሥጋም ጤነኞች እንደሆን በቀናች ሃይማኖትና በበጎ ሥራ ሁሉ ጸንተን ደስ እንዳለን እንደ ዛሬው ለመጪው ዓመት ያደርሰን ዘንድ እንለምነው።

ከእኛም በሞት የተለዩትን በበጎ ዕረፍት እንዲያሳርፍልን፣ በሀገራችንም ጽጋን በረከትን ይሰጥ ዘንድ፣ የተራቡም እንዲጠግቡ የምድራችንን ፍሬ ይባርክ ዘንድ፣ በሽተኞች ይፈወሱ ዘንድ፣ ሽማግሎዎችና አሮጊቶች፣ የሙት ልጆችም ይጠበቁ ዘንድ ለሀገራችንና ለዓለሙ ሁሉ ሰላም ይሁን አሜን!
መጽሐፈ ስንክሳር

image

Happy New Year

https://youtu.be/LFMuF2CaJGQ

About

የቀደሙ የዋኖቻችን፣ የአባቶቻችን ቃል።