Xibaara Shamarranii Cover Image
Xibaara Shamarranii Profile Picture
Xibaara Shamarranii
@XibaaraShamarrani
52 people like this

Anoo tokkoffadha jetee nati tabbatii, ni bareedii laataa?? ๐Ÿ˜„๐Ÿ˜„

image
Xibaara Shamarranii is feeling Very sad
2 years ago

situ beekaa jechaan jiram , niiti dhabeen

image

image

image
AMMA OSOO KARAATTI BAANEE Free For D***UMMAA JENNEE NI DEEBI'AA LAATI??? ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
About

Haasawaa, Qoosaa, Icciitii shamarranii fi dhiirotaa