Xibaara Shamarranii Cover Image
Xibaara Shamarranii Profile Picture
Xibaara Shamarranii
@XibaaraShamarrani
52 ሰዎች ይህንን ወደውታል

Anoo tokkoffadha jetee nati tabbatii, ni bareedii laataa?? 😄😄

image
Xibaara Shamarranii የሚሰማቸው በጣም በሀዘን
2 ዓመታት በፊት

situ beekaa jechaan jiram , niiti dhabeen

image

image

image
AMMA OSOO KARAATTI BAANEE Free For D***UMMAA JENNEE NI DEEBI'AA LAATI??? 😂😂😂😁😁😁
ስለ

Haasawaa, Qoosaa, Icciitii shamarranii fi dhiirotaa