Xibaara Shamarranii Cover Image
Xibaara Shamarranii Profile Picture
Xibaara Shamarranii
@XibaaraShamarrani
52 Namoota kana jaallatan

Anoo tokkoffadha jetee nati tabbatii, ni bareedii laataa?? ๐Ÿ˜„๐Ÿ˜„

image
Xibaara Shamarranii Itti dhagahamaa jira Baay'ee gaddan
2 Waggaa dura

situ beekaa jechaan jiram , niiti dhabeen

image

image

image
AMMA OSOO KARAATTI BAANEE Free For D***UMMAA JENNEE NI DEEBI'AA LAATI??? ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
Waa'ee

Haasawaa, Qoosaa, Icciitii shamarranii fi dhiirotaa