Xibaara Shamarranii Cover Image
Xibaara Shamarranii Profile Picture
Xibaara Shamarranii
@XibaaraShamarrani
28 people like this
Xibaara Shamarranii is feeling Very sad
28 days ago

situ beekaa jechaan jiram , niiti dhabeen

image

image
AMMA OSOO KARAATTI BAANEE Free For D***UMMAA JENNEE NI DEEBI'AA LAATI??? ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
About

Haasawaa, Qoosaa, Icciitii shamarranii fi dhiirotaa