Faaya Oromoo Cover Image
Faaya Oromoo Profile Picture
Faaya Oromoo
@Faayaoromoo
46 people like this

~ Warra Leeqaa!

image
image
image

~ Jimma

imageimage

~ Oromia

image
About

Fuula kanaan Faaya aadaa uummata Oromoo ittiin mul'isna!
~ Aadaa Uffataa
~ Aadaa Nyaataa
~ Aadaa Jireenya hawaasummaa
~ Aadaa fuudhaaf heerumaa fi kkf

Nu hordöfaa! Nu daawwadhaa!