ATTITUDE Cover Image
ATTITUDE Profile Picture
ATTITUDE
@ATTITUDE
141 ሰዎች ይህንን ወደውታል

Adwa taxi coming soon
አድዋ ታክሲ ADWA Taxi coming soon
https://www.facebook.com/Adwataxi/


https://telegram.me/Adwaplc

image
ATTITUDE ያጋሩት ልጥፍ  
2 ዓመታት በፊት - Youtube

2 ዓመታት በፊት

የሠው ልጅ የሚኖረው የአስተሳሰቡን ያህል ነው።:

ህይወት ስትፈልግ እምትኖርበት ሳትፈልግ ዘግተሀው
የምትወጣ ቤት አይደለም ፈለክም አልፈለክም
ደከመህም በረታህም ወደድከውም ጠላሀውም
የመኖር ግዴታ ተጥሎብሀል።ይሄ ውሳኔ ገና
ሳትወለድ ተፈርዶብሀል እና
ስለዚህ እንዴት ልትኖረው በየትና በምን
መንግድ ላስኪደው ብለህ በጥልቀት
ስለራስህ ማሰብና የሂወት መንገድህን በሚገባ
የመስራት ሀላፊነት አለብህ

ፈጣሪ አንተን በራሱ አምሳል ሰርቶሀል እና
አንተ ደሞ ሂወትህን በሚመጥንህ
መንገድ የመስራት ሀላፊነት ተሰጥቶሀል።

የህይወት መንገድህ ከሰማይ እንዲወርድልህ
የምትጠብቀው መና ሳሆሄን አንተ እራስህን
በራስህ መንገድ የምትሰራው ስእል ነው።
Whatsapp +251919547259

ስለ

Changing peoples life positively